Home | EDITORIAL | فارسی | تهدید ترامپ فراتر از برجام است

تهدید ترامپ فراتر از برجام است

Font size: Decrease font Enlarge font
image

قاضی برجام آژانس بین المللی انرژی اتمی است و نه آمریکا یا دولت ترامپ اگر سایر قدرتها تسلیم آمریکا شوند و ایران نتواند از منافع اقتصادی برجام بهره مند شود، برجام خواهد مرد

ابعاد نقض برجام توسط ترامپ، ابعاد عکس العمل ایران را تعیین میکند

اگر آمریکا به تعهدش درمورد برجام عمل نکند، جناحهای سیاسی داخلی ایران اجماع خواهند داشت که راجع به سایر مسایل با آمریکا نه باید گفتگو و نه توافق

 

مجری: ترامپ درسخنرانی سازمان ملل خود، برجام را محکوم کرد واتهامات زیادی به ایران زد و روحانی هم پاسخ داد. نظر شما درمورد اظهارات روحانی چیست؟

 

موسویان: اکنون جامعه جهانی درک خوبی از زبان ترامپ دارد. زبان ترامپ درسخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل، زبان زورو تهدیدو تحقیر وتقابل و جنگ بود. متقابلا زبان و پیام روحانی دعوت به صلح و همکاری و گفتگو بود. روحانی جامعه جهانی را به همکاری و اتحاد برای مبارزه باتروریست دعوت کرد و آمریکا رامسئول و دخیل در ایجاد بحرانهای منطقه همچون عراق و افغانستان و گسترش تروریسم خواند. حرف روحانی این بود که بحرانهای منطقه همچون سوریه و یمن راه حل نظامی ندارد و صرفا از دیپلماسی و همکاری میتوان بحرانها رامدیریت کرد درحالیکه سیاست آمریکا دردوره دولت ترامپ  تشدید تشدید تهدید و تقابل است.

درعین حال روحانی از ابتدای ریاست جمهوری سیاست کاهش تشنج با آمریکا رادنبال کرده ضمن اینکه هیچگاه باج هم به آمریکا نخواهد داد. ایران برای حل مشکلات منطقه و اختلافات دوجانبه آماده همکاری و گفتگوست.

جامعه جهانی و ایران درمورد بحران هسته ای دوازده سال مذاکره کردند و بحرانی که میتوانست به جنگ بیانجامد را ازطریق دیپلماسی حل کردند. تمام قدرتهای بزرگ پای برجام راامضاء کردند و شورای امنیت سازمان ملل هم آن راتصویب کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بعد از اجرای برجام حداقل هفت بار تایید کرده ایران به تمام تعهداتش دربرجام کاملا عمل کرده است.

اکنون جامعه جهانی  منهای آمریکا و اسراییل و عربستان، خواهان اجرای کامل برجام هستند و لذا ترامپ نباید ابن توافق را تخریب کند.

 

مجری: شکی نیست که ایران به تعهداتش عمل کرده است. طبق برجام آمریکا و سایر قدرتهای جهانی نمیتوانند درروابط اقتصادی سایرکشورها باایران کارشکنی کنند. اما آمریکا آشکارا سایر کشورها را ازکاراقتصادی با ایران منع میکند که این نقض آشکار برجام است.

 

موسویان: به همین دلیل ایران معتقد است که آمریکا روح و متن برجام را نقض کرده است. به همین دلیل است که اروپا ازرفتار آمریکا عصبانی است. به همین دلیل است که سایرقدرتها همچون روسیه و چین وسایرقدرتهای شرقی و غربی از سیاستهای ترامپ عصبانی هستند. بعد ازحدود چهل سال خصومت و دشمنی، برای اولین بار ایران و آمریکا درسطح وزرای خارجه مذاکره کردند و باحضورهمه قدرتهای جهانی به توافقی دست یافته اند که به تایید شورای امنیت رسیده است. حالا آمریکا مدعی است که ایران ناقض توافق است. درحالیکه قاضی برجام آژانس بین المللی انرژی اتمی است و نه آمریکا یا دولت ترامپ.

اینکه آمریکا جمعبندی آژانس درمورد اجرای تعهدات ایران را نادیده میگیرد، نشان بارز نقض نرمها و مقررات بین الملل توسط آمریکاست.

کارشکنی آمریکا درروابط اقتصادی ایران با سایر کشورها، نقض برجام است. اگر آمریکا نمیخواهد باایران کاراقتصادی بکند، مختار است اما حق مانع تراشی در روابط اقتصادی سایر کشورها با ایران را ندارد.

 

مجری: خروج آمریکا از برجام چه معنایی دارد؟ اگرترامپ، آندسته از تحریمهای آمریکا که براثر برجام برداشته شده را مجددا اعمال کند، آیا سایر کشورهایی که باایران روابط اقتصادی را آغاز کرده اند، راهدف قرار خواهد داد؟

؟

موسویان: نمیدانیم تصمیم ترامپ چه خواهد بود. منتهی بنظر میرسد برجام نخواهد مرد درصورتیکه آمریکا از برجام خارج شود، اما قدرتهای جهانی قاطعانه پای برجام بایستند و آن را بطور جامع و کامل اجراء کنند.

اما اگر سایر قدرتها تسلیم آمریکا شوند و ایران نتواند از منافع اقتصادی برجام بهره مند شود، برجام خواهد مرد. دراینصورت و درشرایطی که بحرانهای جاری خاورمیانه جملگی لاینحل مانده،  ترامپ عامل ایجاد یک بحران خطرناک جدید درخاورمیانه خواهد شد.

 

مجری: اگر آمریکا طبق مقررات داخلی خود از برجام خارج شود، آنگاه طبق مقررات خود، مجبورخواهد بود روابط اقتصادی ایران و سایر کشورها باایران  را مورد هدف قرار دهد.

موسویان: این یک بحث حقوقی است که ایا قوانین داخلی آمریکا میتواند بر قوانین بین المللی ارجحیت پیدا کند. آمریکا قوانین داخلی خود رادارد اما همزمان باید به قوانین بین الملل متعهد باشد. شورای امنیت سازمان ملل عالیترین مرجع قانونی بین المللی درزمینه مسائل مربوط به امنیت جهانی است. اگر آمریکا بعنوان عضو دائم شورای امنیت ،  قطعنامه های شورای امنیت سازمان را نقض کند یعنی عالیترین مقررات جهانی را نقض کرده است.ازنظر حقوقی آیا آمریکا میتواند به استناد ومقررات داخلی خود، عالیترین مقررات بین المللی را نقض کند؟

 

مجری: روحانی به صراحت گفت که ایران درمقابل نقض برجام،عکس العمل نشان خواهد داد. این عکس العمل چه خواهد بود؟

موسویان: من واقعا نمیدانم تصمیم ترامپ چه خواهد بود. تصمیم ایران بعد از اقدام  ترامپ اتخاذ خواهد شد. ابعاد نقض برجام توسط ترامپ، ابعاد عکس العمل ایران را تعیین میکند. اگرسایر کشورها پای برجام بایستند اما روابط اقتصادی جامعه جهانی با ایران لطمه مشهود بخورد، آنگاه ایران بدون اینکه برجام را نقض کند، در پاسخ به آمریکا میتواند تدابیری درتوسعه برنامه هسته ای خود اتخاذ کند.

 

مجری: روحانی درمورد برجام سرمایه گذاری سیاسی سنگینی درداخل کرد. اگرترامپ برجام را زیر پا بگذارد چه وضعی برای جناح سیاسی وی درداخل پیش خواهد آمد؟

موسویان: از اول انقلاب ما دو طرزتفکردرداخل کشور داشتیم. یک تفکر معتقد است که گفتگو با آمریکا هیچ خاصیتی ندارد، زیرا آمریکا به تعهداتش عمل نمیکند. لذابا آمریکا مذاکره نباید کرد، اعتماد نباید و صرفا باید مقابله کرد. تفکر دیگر معتقد است که مذاکره به معنی اعتماد نیست. شما گفتگو کن یا به توافق میرسی یا نه. اگررسیدی یا آمریکا اجراء میکند یا خیر. اگر به تعهدش عمل نکرد، درسایر موارد گفتگو نکن. لذا  دروضعیت فعلی هیچ اختلافی بین دو طرز تفکرنیست زیرا اگر آمریکا به تعهدش درمورد برجام عمل نکند، هردو طرز تفکر متفق خواهند بود که راجع به سایر مسایل با آمریکا نه باید گفتگو و نه توافق. این روشن است.

 

 

 

Original Source link

Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0