Home | RELIGIOUSITY | Holy Quran | قران کریم | سوره 3 آل عمران

سوره 3 آل عمران

Font size: Decrease font Enlarge font
image مناجات روزانه با قران کریم با ذکر صلوات

به نام خدا...

18      خداوند، خود بر یگانگی ذات اقدسش گواهی می دهد و فرشتگان و دانشمندان الهی که بر قسط و عدل مامورند، نیز گواهی می دهند که معبودی جز خداوند آن حکمران بی همتا در قدرت، وجود ندارد.

19      دین کامل نزد خداوند، دین "اسلام" است و کسانی که [پیش از قران] کتاب آسمانی به آنها داده شد، پس از پی بردن به حقانیت آن،*1 از روی حسد [و بواسطه ی در خطر دیدن منافع خود]، درباره ی آن اختلاف کردند؛ پس کسی که نشانه ها و معجزات الهی را منکر شود، [باید بداند که] خداوند زود حساب است.

20      اگر با تو [ای پیامبر] از در بحث و جدل در آمدند، بگو: "من و پیروانم در برابر امر خداوند تسلیم هستیم." و به اهل کتاب و به بیسوادان مشرک بگو: "آیا شما هم تسلیم امر خداوند هستید؟" پس اگر تسلیم شوند، هدایت یافته اند و اگر سرپیچی کنند، بر تو وظیفه ای جز رساندن پیام و تبلیغ علنی دین نیست و خداوند به حال بندگانش بیناست.

21      [ای پیامبر] کسانی را که به آیات خداوند کفر می ورزند و پیامبران خدا را به ناروا می کشند و نیز توصیه کنندگان به عدل و داد را می کشند، به عذابی دردناک بشارت ده!

22      آنها کسانی هستند که اعمال نیکشان [نیز بواسطه اینگونه گناهان] در دنیا آخرت تباه می شود و آنان را یار و یاوری نخواهد بود.

23      آیا کسانی که بهره ای از کتاب*2 به آنها داده شده، ندیدی؟ چون به کتاب خدا*3 ارجاع داده می شوند که میان آنها حکم کند، آنگاه گروهی از آنان معترضانه روی بر می تابند؛

24      روی برتافتن آنها بدان سبب است که آنان می گویند: "آتش دروزخ جز چند روز معدودی ما [قوم یهود] را عذاب نمی کند." *4 این دروغی که ساخته اند، آنان را نسبت به دینشان فریفته کرده است.

25      پس [حال آنها] چگونه خواهد بود، آنگاه که آنان را در روز قیامت که شکی در وقوع آن نیست، گرد آوریم؟ و در آن روز به هر کس برابر آنچه از اعمال خود فراهم آورده، به طور کامل و به تمامی پاداش داده شود و بر هیچ کس ستم نرود [زیرا هر کس ثمر اعمال خود را می بیند].

26      [ای پیامبر!] بگو: ""بار الها، مالک حکومتها تویی؛ به هر کس اراده فرمایی، حکومت می بخشی و از هر کس اراده فرمایی، حکومت را باز می گیری و به هر کس اراده فرمایی، عزت می بخشی و هر کس را اراده فرمای، خوار می سازی؛ تمام نیکی ها و خیرها در اختیار توست؛ همانا تو بر هر امری که اراده فرمایی توانا هستی؛

27      "شب را به روز وارد می فرمایی و روز را به شب؛ زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده و به هر کس بخواهی، بیدریغ رزق و روزی می بخشی."

 

_____

*1-  مشخصات و اوصاف حضرت محمد (ص) چنانکه در تورات و انجیل آمده است.

* 2- کتاب تورات؛ منظور از "بهره" مقایسه با کتاب کامل، یعنی قران مجید است

*3- قران مجید

*4- یهود به پندار نژاد پرستانه خود چنین می گفتند (تفسیر نمونه). 

KNOW MORE

 

TANZIL : Al-e-Imran

Mohammad in Bible and Torah - YouTube

Prophet Muhammad foretold in the Torah and Bible

Proofs of Muhammad's Prophethood in the new and old testament

The announcement of Muhammad (pbuh) the evidence in the Torah ...
 

Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0