Home | RELIGIOUSITY | Holy Quran | قران کریم | سوره 12 یوسف

سوره 12 یوسف

Font size: Decrease font Enlarge font
image Revealed at Mecca 165 Words of Revelation (ayat)

به نام خدا

 

 

....

 

43      و [روزی] پادشاه گفت: "[در خواب] دیدم که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را می خورند [و نیز] هفت خوشه ی سبز دیدم هفت خوشه ی خشک، ای بزرگان! اگر تعبییر خواب می دانید، خواب مرا تعبیر کنید."

44      گفتند: "این خوابهای آشفته و پریشان است و ما تعبییر آنها را بلد نیستیم."

45      آن زندانی که آزاد شده بود بعد از مدتها ناگهان بخاطر آورد و گفت: "من شما را از تعبیر آن آگاه می کنم، مرا نزد یوسف به زندان بفرستید."

46      چون در زندان او را دید گفت: "ای یوسف! ای مرد راستگو [که تعبییر خوابت درباره ی ما دو نفر زندانی درست از آب در آمد] برای ما بگو تعبیر این خواب که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را می خورند و نیز موضوع هفت خوشه ی سبز و هفت خوشه ی خشک چیست؟ باشد که من نزد مردم برگردم و از آینده ی این خواب آنها را خبر دهم."

47      یوسف گفت : "هفت سال متوالی کشت کنید و هر چه درو کردید جز اندکی برای مصرف و قوت روزانه، بقیه را با خوشه انبار کنید؛

48      "بعد از آن هفت سال قحطی شدید می آید، و آنچه برای آن هفت سال اندوخته اید مصرف خواهید کرد جز قدری که در انبار برای بذر پاشیدن بعدی ذخیره می کنید،

49      "پس از آن، سالی پر از باران خواهد آمد  و در آن سال مردم از انگور و دیگر میوه های افشردنی، آب می گیرند."

50      پادشاه گفت:"این شخص را نزد من بیاورید!" چون پیک پادشاه نزد یوسف آمد، یوسف گفت:"نزد اربابت برگرد بپرس ماجرای آن زنهایی که دست خود را بریدند چه بود؟ همانا آفریدگار- پروردگار من از مکر آنها کاملا آگاه است."*

51      [پادشاه] زنان را احضار کرد و پرسید:" ای زنان، آن زمان که در صدد کامجویی از یوسف بودید داستان چه بود؟" گفتند: "پناه می بریم به خداوند، ما بهیچوجه او را گناهکار نمی دانیم." زن عزیز مصر گفت: "اکنون حق روشن شد، من در صدد کام گرفتن از یوسف بودم ولی او از پاکان و راستگویان بود و خواهش مرا رد کرد."

_______

*-  یوسف بنا به الهام الهی می خواست به شاه بفهماند که بی عدالتی هایی از این قبیل هست که برای سرپوش گذاردن بر فساد همسر عزیز فرماندار کشور، شخص بیگناهی را سالها به زندان می اندازند و موضوع پیام برای ارباب (آیه 42) نیز یادآوری همین بی گناهی بود وگرنه پیامبر خدا نیاز به نزد خلق نمی برد.

 

 

 

  Real Bible StoriesKNOW  MORE

Topical Bible: Joseph: Son of Jacob was a Prophet

Joseph (Genesis) - Wikipedia

Joseph in Islam - Wikipedia

Women in the Scriptures: Potiphar's Wife

Potiphar’s Wife - All the Women of the Bible - Bible Gateway

Prophet Yusuf (Joseph) - English dubbed TV series

Prophet Joseph - 12 (TV Series)

Joseph and the Coat of Many Colors, Part 2 — Genesis 39-40

سکانس دیدنی و به یادماندنی سریال حضرت یوسف

Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0