Home | RELIGIOUSITY | Holy Quran | قران کریم | سوره 5 مائده

سوره 5 مائده

Font size: Decrease font Enlarge font
image مناجات روزانه با قران کریم با ذکر صلوات

به نام خدا

112    و چون حواریون به عیسی گفتند: "ای عیسی بن مریم! آیا آفریدگار-پروردگار تو می تواند برای ما غذایی از آسمان نازل فرماید؟" حضرت عیس پاسخ داد: "اگر مومن هستید از خدا بترسید [که درباره قدرت ذات اقدسش تردید داشته باشید]"

113    [حواریون] گفتند: "قصد ما اینست که با خوردن از آن مانده اطمینان قلبی پیدا کنیم و بدانیم که به ما سخن راست گفته ای  و بر آن [معجزه] از گواهان باشیم."

114    [آنگاه] عیسی بی مریم عرض کرد: "خدایا، ای آفریدگار- پروردگار ما، غذایی بهشتی از آسمان برای ما نازل فرما تا [یادگار] عید و جشن برای حاضران و آیدنگان ما باشد و نیز مظهر معجزه ای باشد از جانب ذات اقدست. [آفریدگار-پروردگارا] ما را رزق و روزی عنایت فرما که تو آن روزی دهنده ی اصلی هستی."

115    خداوند فرمود: "من مائده را بر شما نازل می فرمایم، اما هر یک از شما که بعد از این معجزه، به کفر و انکار گراید، او را چنان عذاب کنم که پیش از آن هیچیک از اهل جهان را آنچنان عذاب نکرده باشم."

116    [همچنین] در آن روز خداوند به عیسی پسر مریم خواهد فرمود:"آیا تو به مردم گفتی که به جای خداوند من و مادرم را پرستش کنید؟" حضرت عیسی عرض می کند: "منزه است ذات اقدست از داشتن شریک و شایسته ی من نیست که خلاف حق سخنی بگویم، اگر چنین سخن [نا حقی] گفته باشم، پس خود بر آن واقفی؛ زیرا تو به روح من علم داری و من به آنچه در ذات پاک توست علم ندارم، تو دانای مطلق اسرار غیب هستی."

117    [و نیز عیسی عرض می کند:] من به آنها جز آنچه مرا امر فرمودی که بگویم، نگفتم" [به آنها گفتم:]"خداوند را که آفریدگار- پروردگار من و شماست بپرستید." . مادام در میان آنها [در دنیا] بودم بر اعمالشان گواه بودم و چون مرا [به سوی خود] بر گرفتی تو خود مراقب و ناظر آنها بودی و ذات اقدست شاهد بر کل امور است.

118    [و نیز عیسی عرض خواهد کرد:] " آفریدگار - پروردگارا، اگر آنها را مجازات فرمایی، بندگان تو هستند [و حق داری] و اگر بر آنها گناهانشان را ببخشی، تو آن بی همتا قدرتمند منشاً حکمت [و مصلحت شناس] هستی [و هیچ کس را یارای اعتراض نیست]."

119    آنگاه خداوند می فرماید: "امروز، همان روزی است که صدق و راستی، آنها را سود می بخشد؛ برای ایشان باغهایی [در بهشت] وجود دارد که نهرها در آنها جاری است؛ جاودانه در آن باغها مقیم خواهند بود؛ خداوند از آن بندگان خوشنود تشریف دارد و آنها از [لطف] خداوند خوشنود و این است توفیق بزرگ!"

120    حکومت آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداوند است و بر هر امری که اراده فرماید تواناست.

-----

 

Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0